آلفا چگونه انجام می شود ؟

ما آلفا را هر سه شنبه شب ها به مدت 8 هفته برگزار می نماییم. در هر کدام از این جلسات، یک وعده غذایی، یک فیلم کوتاه و یک گفتگو خواهیم داشت که شما می توانید افکار و پرسش ها خود را در محیطی دوستانه به اشتراک بگذارید.

آلفا برای چه کسی است؟

آلفا برای هر کسی است که کنجکاو به کشف کردن موضوعات بزرگ زندگی، ایمان و مفهوم هستی می باشد

آلفا چیست؟

آلفا مجموعه جلسات تعاملی است که به بررسی مبانی ایمان مسیحی می پردازد.

سه شنبه شب ها شروع از ۲۴ سپتامبر

۲۰۱۹/۱۱/۱۲ - ۲۰۱۹/۰۹/۲۴

۱۹:۳۰-۲۱:۳۰